Preview Mode Links will not work in preview mode

Johans podshow


Välkommen till Johans podshow! Jag har inte uppdaterat den här podcasten på väldigt länge, då jag har varit osäker på i vilken riktning jag ska gå härnäst.

Tills jag har kommit på det, kan du lyssna på hela mitt arkiv från 2005 och framåt. Mycket nöje.

Dec 31, 2006

Episod 23 är ute nu. Det blir en kortis, bara 12 min 10 s lång. Jag har kodat denna MP3-fil till så lågt som 64 kbit/s (jag brukar koda mina podshows till minst 96 kbit/s), men jag hoppas att det hela är lyssningsbart ändå. Kommentera gärna om vad ni tycker om den lägre bithastigheten. Om du tycker att det är en acceptabel ljudkvalitet innebär en lägre bithastighet, och därmed mindre filstorlek, en fördel för både dig och mig.

En sak till som är värd att nämna är det att det hände något konstigt med ljudet efter ungefär två och en halv minut. Pass upp på det eftersom volymen höjs då något.


Innehåll

  1. 00.00 Välkomstmeddelande
  2. 00.28 Aktuella händelser
  3. 01.17 Blogginlägg om Please Make This Work
  4. 02.24 Tema: Nyår 2006/2007
  5. 04.30 Blogginläggen om mina assistenter
  6. 06.05 Studier
  7. 06.22 Avslutningsmeddelande
  8. 07.18 Podsafe-musik: Zion Eye - Google Earth (Podsafe Music Network)

Länkar