Preview Mode Links will not work in preview mode

Johans podshow


Välkommen till Johans podshow! Jag har inte uppdaterat den här podcasten på väldigt länge, då jag har varit osäker på i vilken riktning jag ska gå härnäst.

Tills jag har kommit på det, kan du lyssna på hela mitt arkiv från 2005 och framåt. Mycket nöje.

Dec 4, 2006

Episod 20 - Skåneresan är 45 min 51 s lång. Den handlar i huvudsak om min resa till Skåne från 23 november till 27 november. Jag spelar podsafe-musik och feedback. Jag gör även en recension.

Länkar