Preview Mode Links will not work in preview mode

Johans podshow


Välkommen till Johans podshow! Jag har inte uppdaterat den här podcasten på väldigt länge, då jag har varit osäker på i vilken riktning jag ska gå härnäst.

Tills jag har kommit på det, kan du lyssna på hela mitt arkiv från 2005 och framåt. Mycket nöje.

Apr 25, 2006

I Episod 11 (längd: 18 min 56 s) tar jag upp två ganska tunga ämnen: inkomstdeklaration och nodanalys.

Om inkomstdeklarationen pratar jag om och då speciellt deklarationen av aktier. Det kan vara lite knivigt ibland.

Nodanalys är ett sätt att ta reda på en elektrisk krets olika strömmar och spänningar. Det är också ganska knivigt.

Länkar:


Min epostadress: oliver_twistor@hotmail.com