Preview Mode Links will not work in preview mode

Johans podshow

Välkommen till Johans podshow! Jag har inte uppdaterat den här podcasten på väldigt länge, då jag har varit osäker på i vilken riktning jag ska gå härnäst.

Tills jag har kommit på det, kan du lyssna på hela mitt arkiv från 2005 och framåt. Mycket nöje.

Dec 27, 2008

1. Feedback från David Fredin
2. Musik från Podsafe Music Network: Nameless (Blue Vagrants)
3. Funktionshindrade är i högre grad arbetslösa än samhället i stort (källa Föräldrakraft, källa SCB)
4. Nytt förslag om att ta bort aktivitetsersättningen
5. Om Albert Einstein och "informationskopiering"
6....