Preview Mode Links will not work in preview mode

Johans podshow

Välkommen till Johans podshow! Jag har inte uppdaterat den här podcasten på väldigt länge, då jag har varit osäker på i vilken riktning jag ska gå härnäst.

Tills jag har kommit på det, kan du lyssna på hela mitt arkiv från 2005 och framåt. Mycket nöje.

Oct 7, 2007

Avsnitt 37: Anna-Karin (19 min 39 s)

  • Det har ordnat sig med assistansen
  • Jag har en ny webbplats, johannilsson.nu
  • Utbildning i HLR och bemötande
  • Jag har börjat med en aktie- och fondkurs
  • Swecasters årsmöte 2007. Ny utökad styrelse.
  • Intervju med Anna-Karin