Preview Mode Links will not work in preview mode

Johans podshow

Välkommen till Johans podshow! Jag har inte uppdaterat den här podcasten på väldigt länge, då jag har varit osäker på i vilken riktning jag ska gå härnäst.

Tills jag har kommit på det, kan du lyssna på hela mitt arkiv från 2005 och framåt. Mycket nöje.

Feb 2, 2006

I denna episod tar jag upp frågan om jag verkligen skall hålla på med podsafe-toppen. Jag berättar även om filmer jag sett, om problem som kan uppstå med bloggning och podcasting om år synskadad.

För en mer detaljrik presentation av innehållet och lista med länkar, gå till